Tiên tích Đức hậu tầm Long – chân lý của Phong Thủy Đạo

Cái học của khoa Địa Lý với Đạo Trời, Người là tương ứng . Người cần xem đất , Trời cần xem người; Người cần chọn được đất tốt , ngược lại đất cũng kén người dùng. Biết được điều đó là đạt tới chân lý của Đạo vậy! Đất có ba loại đẳng cấp, người được đất cũng chia làm ba loại tầng lớp.