phương vị ngũ hoàng đại sát mỗi năm

Phương vị của đại sát tinh Ngũ Hoàng trong từng năm

Phương vị của Ngũ Hoàng trong từng năm Ngũ Hoàng là đại sát tinh, vô cùng xấu trong các sao Phi Tinh, đặc biệt vào những năm khi nó bay vào trái đất và nằm ở vùng Hỏa trên la bàn.   Đèn cầy tượng trưng cho Hỏa, kích hoạt ngũ Hoàng Năm 1999, nó có mặt ở phía Nam, vùng Hỏa; năm