phong thuy huong nha

Bí quyết bố trí phong thủy ngoại viên

Bí quyết phong thủy ngoại viên Thủy pháp ở trong vườn rất quan trọng, ảnh hưởng đến tài lộc của chúng ta, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của chúng ta. Đặt để nước trong nhà cũng ảnh hưởng nhưng không mạnh mẽ bằng. Vị trí đặt để và hướng nước chảy ảnh hưởng rất quan trọng cho một

6 bài trí phong thuỷ của ngôi nhà không có lợi cho sức khoẻ

Phong thuỷ của ngôi nhà không có lợi cho sức khoẻ Trong gia đình nếu có hiện tượng sức khỏe không tốt cho từng thành viên, thì nên lưu ý đến cách bài trí trong ngôi nhà. Sau đây là một vài yếu tố chưa hợp lý trong ngôi nhà, ảnh hưởng đến từng thành viên trong gia đình. 1. Trần nhà quá thấp Trần nhà