bố trí môn chủ táo cho đông tứ trạch và tây tứ trạch

Bố Trí Môn-Chủ-Táo cho Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch theo từng tuổi của chủ nhà

Bố Trí Môn Chủ Táo cho Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch Khi bố trí cửa chính, phòng ngủ, phòng làm việc, bếp cho từng tuổi của chủ nhà. Cần phải lưu ý đến Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. – Môn: Tức là cửa ra vào nhà, môn cần được đặt ở vị trí tương quan tốt với Mệnh cung (Cung phi) của chủ nhà.