Ý nghĩa và cách sử dụng Tranh cây trúc

Biểu tượng phong thủy: Tranh cây trúc Thân trúc cao và thanh mảnh, đốt cứng, ruột rỗng. Cây trúc vốn mang cốt cách của người quân tử tượng trưng cho sự rắn rỏi, kiên cường, bất khuất. Cổ nhân thường ca ngợi phẩm chất cao khiết của loài trúc và xem đó là tượng trưng cho sự rắn rỏi, kiêm cường, bất

Tin Tức Phong Thủy – Phong Thủy Nhà Ở – Phong Thủy Học – Phong Thủy Văn Phòng