Các tính phương vị Linh thần và Chiếu thần có nước sẽ là cát lợi

Sách xưa có viết: “Sơn quản nhân đinh thủy quản tài” (Núi quản người nước quản của). học quan niệm, yếu tố nước gắn liền với tài vận, nên bất kể là Dương trạch hay Âm trạch, đều phải chú ý đến vị trí của yếu tố nước.

batquai Các tính phương vị Linh thần và Chiếu thần có nước sẽ là cát lợi

Nếu như bên ngoài căn nhà có yếu tố nước như hồ, ao, sông, biển, sẽ tính dựa vào điểm trung tâm của toàn bộ ngôi nhà. Hoặc bên trong ngôi nhà cần bố trí bồn nước, bễ nước cũng vậy.

Yếu tố nước tại vị trí Linh thần hoặc Chiếu thần là vượng nhất. Sách “Thiên ngọc kinh” có viết: “Chính thần đặt ở vị trí chính, đưa nước vào vị trí Linh thần”, và “Nhận biết được Linh thần và Chính thần, chẳng mấy mà rộng bước đường mây”, tức cho rằng vị trí Linh thần có nước sẽ là .

Ngoài vị trí Linh thần, nếu ở vị trí Chiếu thần có nước, thì nước ấy gọi là nước “thôi quan” (thăng quan tiến chức), cũng là cát lợi. Còn nước ở vào vị trí Chính thần là thế đại hung, chủ về phá tài.

Từ năm 2004 (Giáp Thân) đến năm 2023 (Quý Mão) là vận thứ tám (bát vận) thuộc Hạ nguyên:

Phương vị Linh thần: Tây-nam, nên có nước, chủ về vượng tài.

Phương vị Chiếu thần: Đông, nên có nước, chủ về tụ tài.

Phương vị Chính thần: Đông-bắc, kỵ gặp nước, chủ về phá tài.

* Linh thần, Chiếu thần: Theo phái phong thủy Huyền không, mỗi số sẽ quản thủ một vận, khi đến vận của số nào thì số đó sẽ là Chính thần, nên Chính thần chính là đương vận; vị trí đối xứng với Chính thần là Linh thần, vậy Linh thần là thất vận, vị trí ở tương ứng với số của Chính thần là Chiếu thần.

Nguồn:  Phong Thủy Tổng Hợp

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>